elgips elgips  
strona głwna
kontakt

WITAMY NA STRONIE FIRMY ELGIPS

ELGIPS LEICHT

tynki maszynowe


Zastosowanie: Gips tynkarski maszynowy ELGIPS Leicht służy do wykonywania jednowarstwowych tynków  gipsowych na podłożach ceramicznych, betonowych, gazobetonowych itp. przy zastosowaniu technologii nakładania  mechanicznego.
Przygotownie podłoża: Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy usunąć luźno związane cząstki podłoża oraz oczyścić podłoże z kurzu. Gładkie powierzchnie betonowe należy zagruntować środkiem ELGIPS Betonkontakt. Podłoża o dużej chłonności (np. beton komórkowy) należy  zagruntować środkiem ELGIPS Grunt. W narożach zewnętrznych ścian osadzić narożniki  podtynkowe ze stali ocynkowanej lub aluminium. Miejsca w które może wystąpić późniejsze zarysowanie tynku (np. łączenie ścian w jednej płaszczyźnie bez zastosowania wiązania murarskiego)  zabezpieczyć poprzez wklejanie siatki zbrojącej.
Wykonywanie tynku: Zaprawę tynkarską nakładać za pomocą agregatu tynkarskiego wykonując równomierne, poziome ruchy. Ilość wody dobrać doświadczalnie w zależności od grubości nakladanej warstwy oraz rodzaju podłoża. Nałożoną zaprawę rozprowadzić przy użyciu łaty aluminiowej. Po wstępnym związaniu wyrównać łatą trapezową, następnie wygładzić za pomocą szerokiej szpachelki stalowej. Gdy powierzchnia tynku jest już lekko stwardniała należy
zwilżyć za pomocą pacy gąbkowej oraz wygładzić pacą stalową. W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.

 

ELGIPS GOLD

tynki reczne


Zastosowanie
:
Gips tynkarski ręcznego stosowania ELGIPS Gold służy do wykonywania jednowarstwowych tynków gipsowych na podłożach ceramicznych, betonowych, gazobetonowych itp. przy zastosowaniu technologii ręcznego nakładania.
Przygotowanie Podłoża: Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy usunąć luźno związane cząstki podłoża oraz oczyścić podłoże z kurzu. Gładkie powierzchnie betonowe należy zagruntować środkiem ELGIPS Betonkontakt. Podłoża o dużej chłonności (np. beton komórkowy) należy zagruntować środkiem ELGIPS Grunt. W narożach zewnętrznych
ścian osadzić narożniki podtynkowe ze stali ocynkowanej lub aluminium. Miejsca w które może wystąpić późniejsze zarysowanie tynku (np. łączenie ścian w jednej płaszczyźnie bez zastosowania wiązania murarskiego)zabezpieczyć poprzez wklejanie siatki zbrojącej. Przygotowywanie  zaprawy tynkarskiej: Worek zaprawy (30 kg) wsypywać powoli do ok. 20 l czystej wody. Mieszać za pomocą mechanicznej mieszarki wolnoobrotowej do uzyskania  jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
Wykonywanie tynku:Przygotowano masę tynkarsko nakładać jednowarstwowo za pomocą dużej pacy stalowej. Dopuszcza się nakładanie zaprawy w dwóch warstwach w przypadku znacznych grubości tynku. w takim wypadku należy nie związaną jeszcze całkowicie pierwszą warstwę tynku zarysować w "jodełkę" i po utwardzeniu nakładać drugą warstwę.
Nałożoną mase wyrównać poprzez zacieranie pacą gąbkową, a następnie wygładzić pacą stalową.

 

ELGIPS GRUNT

grunty


Dyspersja z tworzywa sztucznego o zabarwieniu żółtym o wysokiej odporności alkaicznej do redukcji / wyrównania chłonności podłoża tynkowego o dużej lub zróżnicowanej chłonności, jak również do poprawy przyczepności tynku, do wnętrz i na zewnątrz.
Zakresy zastosowania: Przygotowanie wstępne podłoża z tynku gipsowego, gipsowych płyt ściennych i płyt gipsowych przed układaniem płytek ceramicznych, tapet, malowaniem i nakładaniem powłok z tworzyw sztucznych.
Podłoże:Powinno być niezamarznięte, nośne, suche i pozbawione luźnych cząsteczek
Obróbka: Środek do gruntowania ELGIPS Grunt rozcieńczany w zależności od chłonności Podłoża tynkowego i nanoszony natryskiem lub wałkiem. Nie używać na zamarzniętych powierzchniach i w temperaturach poniżej +5 st. C. Podłoże nie może również zamarzać w nocy. Podczas stosowania zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń! Narzędzia wymyć wodą natychmiast po użyciu.
Nanoszenie tynku: Środek do gruntowania ELGIPS Grunt winien być całkowicie wyschnięty przed przystąpieniem do tynkowania (około 24 godzin). Tynkowanie na jeszcze wilgotny grunt zmniejsza jego skuteczność.
Dozowanie: W zależności od chłonności podłoża tynkowego rozcieńczyć 1-część objętościowo środka do gruntowania ELGIPS Grunt z maksymalnie 2-5 częściami objętościowymi czystej wody. W przypadku gruntowania powierzchni tynkowych gipsowych, gipsowych bloczków ściennych i płyt gipsowo-kartonowych rozcieńczyć 1 część objętościowo środka do gruntowania ELGIPS Grunt z maksymalnie 2-3 częściami czystej wody.

 

ELGIPS BETONKONTAKT

podkłady


Zabarwiona  na czerwono substancja przyczepna, zmieszana z piaskiem kwarcowym - dyspersja z tworzywa  sztucznego o dużej odporności alkaicznej do poprawy przyczepności tynku do gładkiego podłoża tynkowego do wnętrz i na zewnątrz.
Zakresy zastosowania: Na masie betonowej wylewanej na folii, sufitach z pełnego betonu, jak również odlewanych prefabrykatach betonowych, przed nakładaniem tynków mokrych na wymienione powyżej podłoża, przed dodatkowym tynkowaniem płyt gipsowych i przed nakładaniem tynków dekoracyjnych na tykach gipsowych względnie tynkach wyrównawczych.
Podłoże:Powinno być niezamarznięte, nośne, suche i pozbawione luźnych cząsteczek oraz środków do  oddzielania szalunków.
Obróbka:  ELGIPS Betonkontakt  stosowany jest w stanie nierozcieńczonym. Przed użyciem bezwarunkowo starannie wymieszać zawartość opakowania. Nanosić równomiernie za pomocą szczotki względnie rolki lub natryskiwać odpowiednim urządzeniem. Nie używać na
zamarzniętych powierzchniach i w temperaturach poniżej 5 st. C. Podłoże nie może również zamarzać w nocy. Powierzchnie niepodlegające obróbce jak szkło, marmur, klinkier, metal itd.  należy chronię. Odpryski natychmiast zmyć wodą jeszcze na świeżo z zanieczyszczonych  powierzchni. Zaschnięty materiał: można usunąć tylko mechanicznie. Podczas stosowania zapewnić dobrą wentylacją pomieszczeń! Narzędzia wymyć wodą natychmiast po użyciu.
Nanoszenie tynku: W przypadku chłodu lub wilgoci na budowie należy odczekać aż ELGIPS Betonkontakt przestanie się kleić i wyschnie (około 24 godziny). W przypadku chłodu i wilgoci na budowie czasy schnięcia są dłuższe. Okres czasu pomiędzy wyschnięciem Elgips Betonkontakt i rozpoczęciem prac tynkarskich winien być możliwe najkrótszy z uwagi na możliwe  odkładanie się kurzu.
INFO
 
 
 
 

 

© Created by osx
|Polityka Prywatności|